Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 1. januára do 3. februára 2022 - Ekimdzhiev a ostatní proti Bulharsku

rozsudok z 11. januára 2022 k sťažnosti č. 70078/12 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života a korešpondencie) v kontexte tajného odpočúvania systému uchovávania a prístupu k údajom z komunikácie

Sťažovatelia sú dvaja bulharskí štátni príslušníci, ktorí sú právnikmi dvoch mimovládnych organizácií - Združenia pre európsku integráciu a ľudské práva a Nadácie pre prístup k informáciám. Sťažovatelia sa narodili v rokoch 1964 a 1971 a žijú v Plovdive a v Sofii v Bulharsku.
Združenie pre európsku integráciu a ľudské práva so sídlom v Plovdive bolo založené v roku 1998. Nadácia pre prístup k informáciám so sídlom v Sofii bola založená v roku 1997. Sťažovatelia tvrdili, že kvôli svojim aktivitám sa dostali do nebezpečenstva, že budú odpočúvaní a že k údajom z ich komunikácie budú mať prístup vnútroštátne orgány podľa právnej úpravy povoľujúcej takúto činnosť v Bulharsku.
Sťažovatelia netvrdili, že by boli aj reálne odpočúvaní alebo že by k údajom z ich komunikácie mali prístup štátne orgány. Podľa vnútroštátneho právneho poriadku (zákon z roku 1997 o osobitných prostriedkoch sledovania a články 172 až 176 trestného poriadku) odpočúvanie je v Bulharsku legálne. Tieto metódy, okrem iného, zahŕňajú vizuálny dohľad, záznam telefonickej a elektronickej komunikácie a odpočúvanie.
Predmetné prostriedky môžu byť použité z dôvodu národnej bezpečnosti alebo v prípade podozrenia zo spáchania "závažného úmyselného trestného činu", teda skutku, pre ktorý možno uložiť trest odňatia slobody viac ako 5 rokov. Ide napríklad o terorizmus, vraždu, spreneveru, dezerciu v čase vojny a nezákonné obchodovanie s jadrovým materiálom.
Tieto prostriedky boli najčastejšie použité pri vydieraní a drogovej trestnej činnosti. Takto získané informácie môžu žiadať a používať vnútroštátne orgány rezortu ministerstva vnútra (ako napr. polícia), prokurátori a niektoré iné vojenské a bezpečnostné agentúry.
Predsedovia z vymedzeného zoznamu súdov môžu vydať pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).