Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Hodás, M.: Kolíska vzniku zákonov v Slovenskej republike Praha: Leges, 2020, strán 228

Milan Hodás je skúsený autor, ktorý vo svojej publikačnej činnosti, osobitne tej, ktorá sa venuje legislatíve, skĺbuje teoretické poznatky o právnom poriadku, jeho vnútornej výstavbe a najmä jeho legislatívnej tvorbe, ako aj rozsiahle praktické skúsenosti s legislatívnou činnosťou. Jeho silnou stránkou z hľadiska praktických skúseností je najmä aproximácia práva.
Nie je sa tak prečo čudovať, že taký skúsený a plodný autor ponúka čitateľovi Kolísku vzniku zákonov v Slovenskej republike, ktorá nepredstavuje iba autorov analytický pohľad na normotvorbu na úrovni zákonodarnej a výkonnej moci z hľadiska jej inštitucionálneho a procesného usporiadania, ale jadrom Kolísky je analytický pohľad na vplyv (sekundárneho) práva Európskej únie na legislatívny proces a legislatívnu techniku, teda ovplyvňovanie nie obsahu právnych noriem, ale procesu a techniky ich tvorby v Slovenskej republike. Práve v tejto polohe dokáže Milan Hodás najlepšie zužitkovať svoje praktické skúsenosti z dlhoročnej aproximačnej práce.
Kolíska vzniku zákonov v Slovenskej republike vychádza v nevyhnutnom rozsahu z teoretických poznatkov a praktických skúseností autora z legislatívy
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).