Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

LIBER III, TITULUS IV: QUOD CUIUSCUMQUE UNIVERSITATIS NOMINE VEL CONTRA EAM AGATUR 3. kniha, 4. titul: K žalovaniu v mene akejkoľvek korporácie alebo proti nej

Z latinského originálu Corpus iuris civilis, vol. 1: Iustiniani Digesta pripravujú:
1.
GAIUS
libro tertio ad edictum provinciale
Neque societas neque collegium neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur: nam et legibus et senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur. paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora: ut ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere vel aurifodinarum vel argentifodinarum et salinarum. item collegia Romae certa sunt, quorum corpus senatus consultis atque constitutionibus principalibus confirmatum est, veluti pistorum et quorundam aliorum, et naviculariorum, qui et in provinciis sunt.
1.
Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat.
2.
Quod si nemo eos defendat, quod eorum commune erit possideri et, si admoniti non excitentur ad sui defensionem, venire se iussurum proconsul ait. et quidem non esse actorem vel syndicum tunc quoque intellegimus, cum is absit aut valetudine impedietur aut inhabilis sit ad agendum.
3.
Et si extraneus defendere velit universitatem, permittit proconsul, sicut in privatorum defensionibus observatur, quia eo modo melior condicio universitatis fit.
1.
GAIUS
v 3. knihe K provinčnému ediktu
Nie je dovolené všetkým bez rozdielu mať ani združenie, ani spolok, ani teleso takéhoto druhu, lebo táto záležitosť sa obmedzuje zákonmi, rozhodnutiami senátu a cisárskymi konštitúciami. Isteže v niekoľkých prípadoch sa povoľujú takéto (právne) telesá: napríklad je dovolené mať korporáciu
1)
spoločníkomverejných daní, zlatých či strieborných baní a soľných baní. Taktiež v Ríme sú určité cechy, ktorých právna osobnosť bola potvrdená rozhodnutiami senátu a cisárskymi konštitúciami, ako napríklad pekárov a niektorých iných, ale aj majiteľov lodí, ktorí sú aj v provinciách.
1.
Tým, ktorým je povolené mať korporáciu pod menom spolku, združenia či akéhokoľvek iného z nich, prislúcha podľa vzoru štátu mať spoločný majetok, spoločnú pokladnicu aj konateľa či zástupcu, prostredníctvomktorého sa tak ako v štáte koná a deje to, čo sa má konať a udiať spoločne.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).