Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v mesiacoch apríl a máj 2021 - Centrum for rättvisa proti Švédsku

rozsudok Veľkej komory Súdu z 25. mája 2021 k sťažnosti č. 35252/08 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie) v kontexte údajného odpočúvania komunikácie nadácie s jednotlivcami, organizáciami a spoločnosťami doma aj v zahraničí e-mailom, telefonicky a faxom, často o citlivých veciach

Sťažovateľom je nezisková organizácia, nadácia so sídlom v Štokholme, založená v roku 2002. Zastupuje klientov v sporoch najmä proti štátu.
Sťažovateľ tvrdil, že existovalo nebezpečenstvo, že jeho komunikácia bola alebo by mohla byť odpočúvaná zachytávaním signálov, pretože komunikoval na dennej báze s osobami, organizáciami a spoločnosťami vo Švédsku aj v zahraničí e-mailom, telefonicky, faxom, často o citlivých otázkach.
Sťažovateľ nepodal žiadnu žalobu, pretože neexistoval žiaden opravný prostriedok, ktorým by sa mohlo namietať porušenie Dohovoru v tomto prípade.
Zachytávanie signálov možno definovať ako odpočúvanie, spracovávanie, analyzovanie a poskytovanie správ z elektronických signálov, vrátane textov, obrázkov a zvuku. Vo Švédsku je zachytávanie súboru elektronických signálov jednou z foriem cezhraničného odpočúvania a je regulovaná zákonom o zachytávaní signálov. Táto právna úprava umožňuje Národnému úradu rádiovej obrany (FRA), vládnej agentúre v pôsobnosti ministerstva obrany, aby zachytával signály prostredníctvom odposluchov.
Pre zhromažďovanie takýchto signálov musí FRA požiadať o povolenie súd pre zahraničné spravodajstvo (Foreign Intelligence Court). Tento súd je zložený z profesionálneho sudcu a ďalších členov vymenovaných na š
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).