Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období apríl - máj 2020 - Albert a ostatní proti Maďarsku

Albert a ostatní proti Maďarsku
rozsudok Veľkej komory Súdu zo 7. júla 2020 k sťažnosti č. 5294/14 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (ochrana majetku) v kontexte námietky akcionárov, že nemajú vplyv na legislatívu týkajúcu sa ich práva na ovplyvňovanie konania a politiky bánk, ktorých sú akcionármi a ktoré sa dostali pod kontrolu ústredných orgánov
Sťažovatelia v prejednávanom prípade sú 237 akcionári dvoch bánk, Kinizsi Bank Zrt. a Mohácsi Takarék Bank Zrt. Všetci sú maďarskí štátni príslušníci. V čase podania sťažnosti v roku 2014 spoločne vlastnili väčšinový podiel v oboch bankách, v Kinizsi Bank vo výške 98,28% akcií a v Mohácsi Bank 87,65% akcií. Spomedzi tých, ktorí podali sťažnosť Súdu, priemerný akcionár vlastnil 0,015% akcií v Kinizsi Bank a 0,016% akcií v Mohácsi Bank.
Námietky sťažovateľov boli zamerané na legislatívu zavádzajúcu povinnú integráciu ich dvoch bánk do štátneho kontrolného systému. Zákon č. CXXXV z roku 2013 o integrácii družstevných úverových inštitúcií a doplnení niektorých zákonov týkajúcich sa ekonomických vecí (ďalej len ako "Integračný zákon") nadobudol účinnosť v roku 2013. Banky sťažovateľov integroval do systému, ktorého cieľom bolo zlepšiť sektor úverových inštitúcií v Maďarsku. Povinnú integráciu riadili dva centrálne orgány, a to novovytvorená Organizácia pre integráciu inštitúcií družstevných úverov a Sporiteľňa, ktoré boli nepriamo kontrolované štátom alebo vo vlastníctve štátu.
Na základe reformy bol právny nátlak stať sa členom Integračnej organiz
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).