Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prípustnosť dovolania správcu konkurznej podstaty úpadcu v konkurznom konaní

17/2015
Prípustnosť dovolania správcu konkurznej podstaty úpadcu v konkurznom konaní
§ 66 f) zákona o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov
Proti právoplatnému rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa o nezbavení funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu v konkrétnej konkurznej veci, dovolanie správcu proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu nie je prípustné.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
1 Obdo V 22/2013
Skutkový stav:
Krajský súd v K. uznesením z 1. júla 2013, č. k. 3K 72/2004 -114 nezbavil JUDr. J. N., MBA, z H. funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu P. D., SNP 5, K.
Rozhodol tak s odôvodnením, že uznesením z 28. júna 2005, č. k. 3K 72/04-32 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka P. D. SNP 5, K. a do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. J. R. Z dôvodu úmrtia JUDr. J. R. bol uznesením z 29. apríla 2013 ustanovený do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. J. N., MBA. Podaním z 15. mája 2013 požiadal JUDr. J. N., MBA, o zbavenie funkcie správcu konkurznej podstaty z dôležitých dôvodov, pre ktoré sa cíti byť vo veci zaujatý. Súd ho následne výzvou z 27. mája 2013 vyzval, aby uviedol dôvody zaujatosti, ktoré dôvody považuje za dôležitú prekážku výkonu správcovskej funkcie a pre ktoré žiada súd o zbavenie funkcie správcu. Podaním z 13. júna 2013 JUDr. J. N., MBA oznámil súdu, že z jeho strany ide o osobné a obchodné väzby v danej veci.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).