Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Asperačná zásada, obnova konania a dohoda o vine a treste

Asperačná zásada, obnova konania a dohoda o vine a treste
V právnickej verejnosti je už dostatočne známy Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 106/2011 z 28.11.2012 (publ. v Zbierke zákonov SR č. 428/2012 z 21.12.2012), ktorým Ústavný súd SR rozhodol tak, že časť ustanovenia § 41 ods. 2 TZ (tzv. asperačná zásada) nie je v súlade s článkom 1 ods. 1 Ústavy SR (konkr. slová
"súd uloží páchateľovi trest nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody"
).
Dôsledkom predmetného nálezu ústavného súdu je na jednej strane to, že súd už nemôže uložiť trest odňatia slobody podľa asperačnej zásady v znení účinnom do publikovania nálezu ústavného súdu (dňom publikovania nálezu ústavného súdu totiž stráca účinnosť tá časť právnej normy, ktorá bola vyhlásená za nesúladnú s Ústavou SR) a na strane druhej znamená nález ústavného súdu znovuotvorenie všetkých právoplatne skončených trestných vecí, v ktorých bol uložený trest odňatia slobody podľa asperačnej zásady, ktorý ešte nebol vykonaný.
Pri právoplatne skončených trestných veciach, treba uviesť, že nález Ústavného súdu SR nie je sám o sebe dôvodom na obnovu konania v zmysle ustanovenia § 394 TP, pretože nejde o
"skutočnosť alebo dôkaz súdu skôr neznámy"
. Tento záver vyplýva z toho, že v čase právoplatnosti rozsudku súdu takýto nález ústavného súdu ešte neexistoval.
Napriek tomu bude nevyhnutné použiť inštitút obnovy konania a "otvoriť" všetky právoplatne skončené trestné veci, v ktorých bol uložený trest odňatia slobody podľa asperačnej zásady a ešte nebol vykonaný, keďže to vysl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).