Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Asperačná zásada a zastavenie trestného stíhania (ZSP 26/2019)

§ 41 ods. 2 a § 42 ods. 1 Trestného zákona
§ 215 ods. 2 písm. a Trestného poriadku

Ak sú splnené podmienky na uloženie súhrnného trestu odňatia slobody podľa ustanovenia § 42 ods. 1 a § 41 ods. 2 Trestného zákona, t. j. pri použití asperačnej („zostrovacej“) zásady, spravidla neprichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania podľa § 215 ods. 2 písm. a Trestného poriadku, pretože trest odňatia slobody ukladaný vo výmerách zvýšených podľa ustanovenia § 41 ods. 2 Trestného zákona. nemožno považovať za trest celkom bez významu, popri treste, ktorý bol obvinenému pre iný čin už právoplatne uložený.

Uznesenie Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 2 To 94/2010

 

Skutkový stav:
Krajský súd v Ž. uvedeným uznesením na neverejnom zasadnutí 31. augusta 2010 podľa § 194 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") na sťažnosť prokurátorky okresnej prokuratúry proti uzneseniu Okresného súdu Č. zo 7. februára 2010, sp. zn. 3 T 68/2010, podľa § 194 ods. 1 písm. b TP zrušil napadnuté uznesenie a okresnému súdu uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Okresný súd Č. uznesením č. k. 3 T 68/2010-222 zo 7. júla 2010 podľa § 241 ods. 1 písm. e) TP, pre okolnosť uvedenú v § 215 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku (ďalej aj "TP"), zastavil trestné stíhanie obvineného L. K., pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") v spolupáchateľstve podľa § 20 TZ a prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) TZ, účinného do 1. septembra 2009 v spolupáchateľstve podľa § 20 TZ, ktorého sa mal obvinený L. K. dopustiť tak, že:
21. decembra 2007 okolo 21.00 hod. v bare RIO v Č. spoločne s ďalšími osobami fyzicky napadli R. D. tak, že pri tom, ako vychádzal z miestnosti baru von, na chodbe baru ho sotili na zem, kde ho všetci opakovane kopali nohami do celého tela, do hlavy, do hrudníka, do nôh, následne ako prišli na chodbu L. S., P. L. a M. D., ktorí im chceli zabrániť v ďalšom fyzickom napádaní, fyzicky napadli aj ich tak, že L. S., potom ako spadol na zem po predchádzajúcom údere do hlavy, kopali spoločne nohami do celého tela, P. L. opakovane udierali presne nezisteným spôsobom do tváre, M. D. potom, ako bol strhnutý na zem, opakovane kopali nohami do celého tela, pričom fyzickými útokmi obvinený L. K. spoločne s ďalšími osobami spôsobili R. D. zranenia: tržnú ranu v ľavom obočí, pomliaždenie tváre v oblasti ľavej očnice a ľavej podočnicovej oblasti, krvácanie do čeľustnej dutiny vľavo, zlomeninu lícnej kosti vľavo bez posunu úlomkov, pričom porucha zdravia a PN u R. D. trvali 21 dní, L. S. spôsobili zranenie: krvnú podliatinu pod okom, kde doba liečenia na uvedené zranenie trvá 4 dni, P. L. spôsobili zranenie: narazenie nosa, kde doba liečenia na uvedené zranenie trvá tri dni a M. D. spôsobili zranenie: pomliaždenie ľavej časti tváre, kde doba liečenia na uvedené zranenie trvá tri dni, pretože trest, ku ktorému trestné stíhanie môže viesť, je celkom bez
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).