Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Poľahčujúca okolnosť podľa § 36 písm.n) Trestného zákona

8/2014
Poľahčujúca okolnosť podľa § 36 písm. n) Trestného zákona
§ 36 písm. n) Trestného zákona
§ 257 Trestného poriadku
I. Poľahčujúca okolnosť podľa § 36 písm. n) Trestného zákona spočívajúca v napomáhaní pri objasňovaní svojej trestnej činnosti vyžaduje, aby páchateľ pomáhal tým orgánom, ktoré sú určené na objasňovanie trestnej činnosti, teda orgánom činným v trestnom konaní (§ 10 ods. 1 Trestného poriadku) a súdu (§ 10 ods. 2 Trestného poriadku). To však neznamená, že páchateľ musí takto postupne napomáhať všetkým týmto orgánom.
II. Aplikáciu poľahčujúcej okolnosti podľa § 36 písm. n) Trestného zákona, t.j. že páchateľ napomáhal príslušným orgánom pri objasňovaní trestnej činnosti možno priznať aj v prípade, že obžalovaný na hlavnom pojednávaní urobí vyhlásenie o priznaní viny (§ 257 Trestného poriadku).
Uznesenie
Krajského súdu v Trenčíne
23 To 8/2013
Skutkový stav:
Krajský súd na odvolanie prokurátora Okresnej prokuratúry P. B. proti rozsudku Okresného súdu P. B. sp. zn. 2 T 152/2012 z 25. októbra 2012, rozhodol tak, že podľa § 319 Trestného poriadku. odvolanie prokurátora okresnej prokuratúry zamietol, pretože nie je dôvodné.
Z odôvodnenia:
Rozsudkom súdu prvého stupňa boli obžalovaní M. K. a R. K. v bode 1) a 2) uznaní za vinných z pokračovacieho prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Trestného zákona (ďalej aj "TZ") v spolupáchateľstve podľa § 20 TZ v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 TZ v spolupáchateľstve podľa § 20 TZ (v bode 2) a obžalovaný J. K. v bode 2) bol uznaný za vinného z prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) TZ v spolupáchateľstve podľa § 20 TZ v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 TZ v spolupáchateľstve podľa § 20 TZ, pretože...
...v bode 1) 26. marca 2011 asi o 18.00 hod. v obci H. B., okres Púchov, na ulici smerujúcej z futbalového ihriska spoločne fyzicky napadli M. K., bytom H. B., okres Púchov, ktorá v tom čase prechádzala po ulici so svojimi dvoma deťmi a s kamarátka
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).