Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vzťah spoločného a súhrnného trestu

ZSP 48/2017
Vzťah spoločného a súhrnného trestu
§ 41 ods. 3, § 42 ods. 1, 2 Trestného zákona
Kumulácia spoločného trestu podľa § 41 ods. 3 Trestného zákona a súhrnného trestu podľa § 42 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona je vylúčená, pretože
ak sú splnené podmienky pre uloženie spoločného trestu, súd podľa § 41 ods. 3 Trestného zákona zruší výrok o vine a treste, vrátane nadväzujúcich výrokov v skoršom právoplatnom odsudzujúcom rozsudku, v dôsledku čoho následne už nemôže postupovať aj podľa § 42 ods. 2 Trestného zákona. o súhrnnom treste, pretože výrok o treste v skoršom rozsudku už bol zrušený (podľa § 41 ods. 3 Trestného zákona);
súhrnný trest sa ukladá vo vzťahu k skoršiemu právoplatnému rozsudku, kde výrok o vine zostáva nedotknutý, pričom pri spoločnom treste je podľa § 41 ods. 3 Trestného zákona vždy zrušený aj výrok o vine z toho dôvodu, aby pri čiastkových útokoch pokračovacieho trestného činu bola odstránená prekážka veci rozhodnutej.
Rozsudok
Krajského súdu v Trenčíne
, sp. zn.
23 To 119/2013
.
Skutkový stav:
Krajský súd na odvolanie obžalovaného proti rozsudku súdu prvého stupňa podľa § 321 ods. 1 písm. d), ods. 2 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zrušil v napadnutom rozsudku celý výrok o treste a výrok o zrušení výrokov o trestoch v skoršom trestnom rozkaze toho istého okresného súdu, sp. zn. 3T 141/2012 z 22. februára 2013 a v jeho skoršom rozsudku sp. zn. 1T 11/2013 zo 4. februára 2013 a podľa § 322 ods. 3 TP pri nezmenenom výroku o vine v rozsudku súdu prvého stupňa uložil obžalovanému podľa § 212 ods. 4 Trestného zákona (ďalej ak "TZ") s použitím § 36 písm. l), § 37 písm. m) a § 38 ods. 2, § 41 ods. 2, 3 TZ spoločný úhrnný trest odňatia slobody na 4 (štyri) roky a 2 (dva) mesiace.
Podľa § 48 ods. 2 písm. a) TZ na výkon uloženého trestu odňatia slobody zaradil obžalovaného do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Ďalej vyslovil, že o výroky o náhrade škody (§§ 287 ods. 1, 288 ods. 1, 288 ods. 2 TP) zostávajú týmto zrušením nedotknuté.
Z odôvodnenia:
Okresný súd P. rozsudkom podľa § 41 ods. 3 TZ zrušil výroky o vine, treste a náhrade škody vo vzťahu k obžalovanému (ďalej len "obž.") J. M. v trestnom rozkaze Okr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).