Online časopis

Dočasné pozastavenie účinnosti normatívnych správnych aktov územnej samosprávy (so zreteľom na iniciovanie a rozhodnutie o dočasnom pozastavení účinnosti všeobecne záväzného nariadenia) (1. časť)

Autor v predkladanom príspevku analyzuje vybrané aspekty inštitútu dočasného pozastavenia účinnosti normatívnych správnych aktov územnej samosprávy. Nevyhýba sa komparatívnemu pohľadu na obdobné zahraničné právne úpravy. Platnú normatívnu reguláciu skúma vo svetle rozhodovacej praxe.V štrukturálnej nadväznosti formuluje návrhy na zmenu legislatívy de lege ferenda.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.