Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

"Osobitné kvalifikačné pojmy" v Trestnom zákone

"Osobitné kvalifikačné pojmy" v Trestnom zákone
Koniec roka 2016 priniesol ďalšie stanovisko Najvyššieho súdu SR, sp. zn. Tpj 57/2016 zo 6.12.2016, publ. v Zbierke... č. 1/2017 k výkladu osobitných kvalifikačných pojmov zakotvených v Trestnom zákone (ďalej "TZ"). Pri rekodifikácií trestných kódexov boli tieto pojmy do TZ zavedené ako "zjednodušenie" pre vytváranie kvalifikovaných skutkových podstát uvedených v osobitnej časti TZ. Malo ísť o univerzálne pojmy, ktoré by boli použiteľné pre viaceré trestné činy a ich kvalifikované skutkové podstaty bez toho, aby pri každom konkrétnom trestnom čine boli opätovne vymenovávané všetky podmienky prísnejšej (kvalifikovanej) skutkovej podstaty.
Stanovisko č. 1/2017 spolu s ďalšími stanoviskami prijatými v minulosti (napr. č. 116/2012 z 12.12.2011, sp. zn. Tpj 78/2011, alebo č. 13/2015 z 9.12.2014, sp. zn. Tpj 69/2014) sú však dôkazom toho, že nie vždy všetko vyjde tak, ako si zákonodarca predstavoval. Pojmy, ktoré mali priniesť "zjednodušenie", namiesto toho často prinášajú aplikačné problémy.
Hlavná zásada pre používanie a aplikáciu osobitných kvalifikačných znakov spočíva v tom, že ich použitie je možné len vtedy, ak už daný znak nie je obsiahnutý
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).