Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Konanie o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy (ZSP 33/2022)

§ 7 ods. 1 - 5, § 7c ods. 9 písm. b), § 7d ods. 1, 4, § 14 ods. 1, 9 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
V prípade zápisu novovzniknutého spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov do registra spoločenstiev, ide o evidenčnú činnosť podľa zákona č. 182/1993 Z.z., ktorú nemožno považovať za iný zásah orgánu verejnej správy do práv a oprávnených záujmov žalobcu.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2Sžk/30/2018
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).