Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Obmedzenia ustanovené zákonom

ZSP 47/2018
Obmedzenia ustanovené zákonom
§ 185 Trestného poriadku
§ 396 ods. 4 a 8 Trestného poriadku
I. Ústava Slovenskej republiky ustanovením čl. 2 ods. 2 limituje aktivity súdov ako štátnych orgánov slovami, že "môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon". Týka sa to aj obmedzení ustanovených zákonom, vrátane práva na podanie opravného prostriedku (§ 185, § 396 ods. 8 Trestného poriadku).
II. Prekážkou vzatia na vedomie späťvzatie návrhu na obnovu konania v zmysle § 396 ods. 8 Trestného poriadku nie je okolnosť, že návrh na obnovu konania by prípadne mohol byť opodstatnený. V takom prípade však spravidla bude aktuálny postup podľa § 396 ods. 4 Trestného poriadku.
Uznesenie
Krajského súdu v Trenčíne
, sp. zn.
23 Tos 116/2015
.
Skutkový stav:
Krajský súd v T. uznesením z 5. novembra 2015, sp. zn. 23 Tos 116/2015 sťažnosť odsúdeného M. T. proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín z 1. októbra 2015 sp. zn. 4 Nt 109/2015, podľa § 193 ods. 1 písm. a TP zamietol ako neprípustnú.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).