Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Medzinárodná vedecká konferencia Zájazdy, spojené cestovné služby a súvisiace podmienky podnikania v cestovnom ruchu.

Medzinárodná vedecká konferencia Zájazdy, spojené cestovné služby a súvisiace podmienky podnikania v cestovnom ruchu.
Mgr.
Martin
Adamička
Interný doktorand, Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Dňa 21. septembra 2018 sa v priestoroch Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia
Zájazdy, spojené cestovné služby a súvisiace podmienky podnikania v cestovnom ruchu
, ktorú organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva v rámci medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni Právny štát - medzi vedou a umením.
Téma konferencie bola aktuálna vzhľadom na prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách (ďalej len smernica), ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EhS, ktorá bola do nášho právneho poriadku transponovaná prostredníctvom zákona č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
zákon o zájazdoch
), ktorý je platný od 15. mája 2018 a účinný od 1. januára 2019.
Konferenciu otvo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).