Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

O "konaní dovnútra" obchodnej spoločnosti

Slovné
1)
spojenie "konanie dovnútra" obchodnej spoločnosti sa v hovorovej reči právnikov niekedy používa ako zjednodušujúca skratka na vysvetlenie rozdielu a vzťahu obchodného vedenia a konania v mene obchodnej spoločnosti. V snahe spraviť výklad právnych pojmov zrozumiteľným sa ale môže stať, že zjednodušenie je súčasne zavádzajúce. Problémom je, ak sa zo zavádzajúcej zjednodušujúcej skratky začnú vyvodzovať zásadné právne dôsledky. To sa opakovane stáva v súvislosti s pôsobnosťou, resp. oprávnením štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti alebo zástupcu obchodnej spoločnosti robiť právne úkony v mene obchodnej spoločnosti, osobitne voči jej zamestnancom.
Podnetom na napísanie týchto
pár slov
je uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 120/2019 z 28.10.2021, v ktorom sa, okrem iného, uvádza, že "... výpoveď z pracovného pomeru bola daná žalobcovi zamestnávateľom, za ktorého konal prokurista s poukazom na § 14 OBZ. Je nepochybné, že predmetný úkon je úkonom dovnútra spoločnosti, nie je konaním navonok voči tretím osobám (porov. R 85/2001)."
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).