Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prípustnosť dovolania

55/2011
Prípustnosť dovolania
§ 138 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky
Postup súdov, ktorý viedol k zamietnutiu žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov a k potvrdeniu zamietajúceho uznesenia odvolacím súdom z dôvodu, že účastník nerešpektoval výzvu súdu a nepredložil podklady, na základe ktorých by mohol posúdiť opodstatnenosť jeho žiadosti a danosť dôvodov pre jeho oslobodenie od súdnych poplatkov, nemá za následok odňatie možnosti účastníka konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
3 Cdo 78/2006
Skutkový stav:
Okresný súd
uznesením nevyhovel žiadosti žalobcov v prvom a druhom rade, aby boli oslobodení od zaplatenia súdneho poplatku za odvolanie. Požadované oslobodenie im nepriznal s odôvodnením, že nepreukázali splnenie podmienok uvedených v § 138 OSP.
Krajský súd
na odvolanie žalobcov v prvom a druhom rade napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil, pretože okresný súd rozhodol správne (§ 219 OSP).
Žalobcovia
v prvom a druhom rade uvedené uznesenie odvolacieho súdu napadli dovolaním Podľa ich názoru im v konaní bola odňatá možnosť pred súdom konať v zmysle § 237 písm. f) OSP.
Na odôvodnenie existencie tejto vady uviedli, že súdy nepriznali význam skutočnosti, že sú finančne nespôsobilí dôchodcovia, ktorých príjem postačuje len na základné potreby a ich majetok užívajú iba priami potomkovia, ktorí sú na tento majetok odkázaní; pokiaľ by sa tento majetok predal, stali by sa bezdomovcami a malo by to za následok stratu ich zamestnania. Na odôvodnenie dovolania ďalej uviedli, že v deň podania žaloby boli žalobcovia v prvom a druhom rade spoluvlastníkmi sporného majetku v zmysle § 143 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") a jeho "zákonnými vlastníkmi". V konaní splnili všetky podmienky na priznanie požadované
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).