Online časopis

Posudzovanie (vierohodnosti) výpovede spolupracujúcej osoby

Predkladaný článok sa venuje (na Slovensku aktuálne veľmi rezonujúcej) otázke posudzovania výpovede spolupracujúcej osoby. Jeho matériu tvorí, okrem iného, priblíženie súvisiacej právnej úpravy, relevantnej rozhodovacej činnosti vrcholových súdnych orgánov, ale aj iných významných aspektov žiadúcich pre správne vniknutie do problematiky. Záverom sa snaží ponúknuť takmer bezvýnimočne vlastné zovšeobecňujúce závery, v niektorých častiach nie úplne korelujúce s aktuálnou súdnou praxou.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.