Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Trestný čin usmrtenia a uloženie doživotného trestu zákazu činnosti

Trestný zákon v prípade prečinu usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo ods. 5 spáchaného vodičom dopravného prostriedku ukladá súdom povinnosť uložiť doživotný trest zákazu činnosti. Príspevok poukazuje na niektoré rozhodnutia, v ktorých nebol uložený doživotný trest zákazu činnosti a na niektoré pochybenia pri právnej kvalifikácii skutkov.


The Criminal Code in the case of the offense of killing according to § 149 par. 4 or par. 5 committed by the driver of the means of transport imposes an obligation on the courts to impose life penalty of prohibition of activity. The article points out some decisions in which no life sentence has been imposed for the purpose of prohibiting activity and some errors in the legal qualification of acts.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.