Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Spor o zákonného sudcu poľského ústavného súdu

Aplikácia trojstupňového testu zavedeného v prípade Guðmundura Andri Ástráðssona na voľbu a uvedenie do funkcie sudcov poľského ústavného súdu. Preukázanie ústavnoprávnej životnosti možnosti zásahu účastníkov súdneho procesu do kreácie sudcovských funkcií prostredníctvom čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ďalší krok pre aktívne zapojenie občianskej spoločnosti do ochrany právneho štátu nielen v Poľsku.


Application of the ‘three-step test’ introduced in the Guðmundur Andri Ástráðsson case for the election and the appointment of the of judges of the Polish Constitutional Court.Demonstration of the constitutional viability for the participants of the court proceedings to intervene in the creation of judicial functions through Art. 6 par. 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Another step towards the active involvement of civil society in the protection of the rule of law, not only in Poland.

SVÁK, J.: Spor o zákonného sudcu poľského ústavného súdu; Justičná revue, 73, 2021, č. 8-9, s. 1046 - 1052.
Keď som prednedávnom predpovedal veľkú precedentnú budúcnosť trojstupňového testu zisťovania zákonného sudcu na novo zriadenom odvolacom správnom súde na Islande,
1)
ani som netušil, že zakrátko bude aplikovaný v jednom z najväčších sporov orgánov Európskej únie s Poľskom o podstate právneho štátu pri kreovaní sudcov Trybunatu Konstytucyjneho (poľský ústavný súd - ďalej "TK").
2)
Postaral sa o to pestovateľ, resp. výrobca trávnikov určených pre novozriaďované záhradky, ale aj pre futbalové ihriská. Postrachom sa však pre podnikateľa stali jelene a najmä diviaky, ktoré pre pestovateľstvo nemali pochopenie a trávniky určené pre výchovu budúcich Lewandowských (príspevok bol písaný zhodou náhod práve tesne pred zápasom slovenských futbalistov s Poľskom na Majstrovstvách Európy) rozryli svojimi rypákmi. Spor o výšku náhrady škody so spoločnosťou starajúcou sa o lesný revír v roku 2010 napokon prerástol do ďalšieho významného (nielen ľudsko-právne, ale aj politicky) rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len "ESĽP") v prípade
Xero Flor w Polsce sp. zo. o. proti Poľsku (zo 7. mája 2021, č. 4907/18
).
Politický spor prerastený do "
court-packingu
" TK sa rozhorel krátko po tom, ako slovenský prezident A. Kiska aj pod vplyvom stanovísk Benátskej komisie
3)
kapituloval a v čase, keď hrozila nefunkčnosť Ústavného súdu SR, vymenoval jeho nových sudcov. Na rozdiel od slovenského prezidenta oveľa dôraznejšie stanoviská Benátskej komisie
4)
, reagujúce na kreáciu sudcov TK, nenašli v poľskej vládnej elite žiadnu odozvu.
Boj o TK sa začal pred parlamentnými voľbami na jeseň v roku 2015. Končiaci parlament ("Sejm") v siedmom volebnom období na svojom poslednom plenárnom zasadnutí 5. októbra 2015 zvolil 5 nových sudcov TK za troch sudcov, ktorým funkčné obdobie končilo 6. novembra 2015 a za dvoch, ktorým končilo 2, resp. 8. decembra 2015. Prezident A. Duda, zvolený 24. mája 2015, ich však neprijal k zloženiu sľubu. Parlament ôsmeho volebného obdobia prijal v zrýchlenom legislatívnom konaní už 20. novembra 2015 (prezident to v ten istý deň aj podpísal) novelu zákona, že sudca zvolený na TK musí do rúk prezidenta zložiť sľub do 30 dní odo dňa jeho voľby a až zložením tohoto sľubu sa môže ujať funkcie sudcu TK. Dňa 25. novembra 2015 piatimi uzneseniami zbavil právneho účinku volieb piatich sudcov TK, zvolených 5. októbra 2015, a to bez toho, aby sa konkretizoval právny predpis, na základe ktorého predmetné uznesenia parlament prijal. Dňa 1. decembra 2015 príslušné kvórum poslancov navrhlo päť nových kandidátov na sudcov TK, ktorých 2. decembra 2015 parlament ôsmeho volebného obdobia aj zvoli do funkcie sudcov TK. Ešte vtú istú noc (z 2. na 3. decembra 2015) zložili títo noví sudcovia sľub do rúk prezidenta a ráno 3. decembra 2015 sa "hlásili do služby" u dosluhujúceho predsedu TK, ktorý ich však neuviedol do funkcie, kým sa TK nevyjadrí, kto z desiatich zvolených sudcov získal legitimitu súdiť na TK
5)
. V ten istý deň (3. decembra 2015) prijal TK nález sp. zn. K 34/15, v ktorom jednak urobil výklad, že prezident je povinný prijať sľub novozvolených sudcov bez zbytočného odkladu (tento výklad sa týkal sudcov, ktorí boli zvolení 5. októbra 2015) a jednak určil, že "
povinnosť voliť sudcu Ústavného súdu sa vzťahuje na Sejm, ktorého funkčné obdobie končí počas volebného obdobia tohoto Sejmu
. "V aplikovaní na tento prípad to znamenalo, že troch sudcov TK mal zvoliť parlament siedmeho volebného obdobia a dvoch parlament ôsmeho volebného obdobia. Medzitým však prezident vymenoval nového predsedu TK a tento uviedol do funkcie piatich sudcov TK, zvolených parlamentom ôsmeho volebného obdobia. S jedným z nich sa skrížili cesty s pestovateľom trávnikov, spoločnosťou
Xero Flor.
Ako k tomu došlo. Bez toho, aby sme sa hlbšie ponárali do poľskej pozitívno-právnej úpravy poľovníctva, tak problémom bola výška náhrady škody spôsobenej diviakmi a jeleňmi na trávnikoch spoločnosti
Xero Flor
. Táto spoločnosť považovala príslušné ustanovenia právnych predpisov za protiústavné a požiadala prvostupňový súd, ktorý rozhodoval spor medzi
Xero Flor
a lesným revírom, aby prerušil konanie a podal podnet na TK na abstraktný prieskum kontroly ústavnosti príslušných ustanovení právnych predpisov. Bez bližšieho odôvodnenia prvostupňový súd podnet nepodal a rozhodol v neprospech
Xero Flor,
aplikovaním ustanovení právnych predpisov, o ktorých ústavnosti mala pestovateľská spoločnosť pochybnosti.
Xero Flor
nepochodila ani na odvolacom súde a najvyšší súd neprijal kasačné dovolanie, pretože sa spor netýkal závažnej právnej otázky. Napokon, dňa 15. apríla 2015 podala
Xero Flor
ústavnú sťažnosť, v ktorej namietala porušenie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).