Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prieskumná povinnosť odvolacieho súdu v konaní o odvolaní proti rozsudku, ktorý bol vyhlásený na základe prijatia vyhlásenia obžalovaného, že je vinný

36/2012
Prieskumná povinnosť odvolacieho súdu v konaní o odvolaní proti rozsudku, ktorý bol vyhlásený na základe prijatia vyhlásenia obžalovaného, že je vinný
§ 257 ods. 7 a 8 Trestného poriadku v znení účinnom od 1.9.2011
§ 316 ods. 1 Trestného poriadku
§ 321 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku
I. Výrok o vine, vrátane právnej kvalifikácie, ktorý bol vyhlásený rozsudkom na základe prijatia vyhlásenia obžalovaného podľa § 257 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku alebo podľa § 257 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku v príslušnom znení na hlavnom pojednávaní nie je možné v odvolacom konaní vecne preskúmať, čo právne vyplýva z nevykonania dokazovania o dotknutom skutku na hlavnom pojednávaní v zmysle § 257 ods. 71) Trestného poriadku a analogickým použitím ustanovenia § 334 ods. 4 Trestného poriadku.
II. Ak súd koná podľa Trestného poriadku v znení účinnom pred 1. septembrom 2011 a bolo podané odvolanie proti výroku rozsudku o vine, ktorý vychádza z prijatia vyhlásenia obžalovaného podľa § 257 ods. 62) Trestného poriadku odvolací súd preskúma, či dotknutý výrok skutkovo a právne zodpovedá obžalobe. Ak áno, odvolanie zamietne podľa § 316 ods. 1 alinea druhá Trestného poriadku, ako podané neoprávnenou osobou . Ak by súd prvého stupňa rozhodol pri zmene skutkových zistení alebo právnej kvalifikácie uvedenej v obžalobe, zruší odvolací súd rozsudok pre podstatnú chybu konania podľa § 321 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku
III. Ak má súd pochybnosti o výsledkoch prípravného konania vo vzťahu k žalovanému skutku v rovine skutkovej alebo právnej, má procesný priestor na ich vyjadrenie vymedzený pri rozhodovaní o otázke, či vyhlásenie obžalovaného prijme. Následné skúmanie viny, resp. jej kvalifikačnej podoby vo vzťahu k dotknutému skutku by popieralo zmysel a obsah predchádzajúceho uznania viny obžalovaným a prijatia tomu zodpovedajúceho vyhlásenia súdom prvého stupňa.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
2 To 5/2011
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR
uvedeným rozsudkom z podnetu odvolania obžalovaných JUDr. T. A. a D. R.:
I. Podľa § 321 ods. 1 písm. d), ods. 2 TP napadnutý rozsudok Špecializovaného trestného súdu z 24. marca 2011, sp. zn. PK-1T 48/2011, zrušil u obž. JUDr. T. A. v odsudzujúcej časti v celom rozsahu a u obž. D. R. vo výroku o treste.
Na základe § 322 ods. 3 TP obžalovaného JUDr. T. A. uznal za vinného z prečinu nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 1 TZ na základe skutkového stavu uvedeného vo výroku napadnutého prvostupňového rozsudku. Odsúdil ho za to podľa § 336 ods. 1, § 38 ods. 2, ods. 3 s poukazom na § 36 písm. j) TZ na trest odňatia slobody v trvaní jedného roka. Výkon trestu podmienečne odložil a určil skúšobnú dobu v trvaní troch rokov. Podľa § 56 ods. 1 TZ uložil tomuto obžalovanému aj peňažný trest vo výške 1 000 € a stanovil náhradný trest odňatia slobody v trvaní troch mesiacov (§ 56 ods. 1, § 57 ods. 3 TZ). Obžalovanému D. R. uložil podľa § 336 ods. 2, § 38 ods. 2 TZ trest odňatia slobody v trvaní jedného roka, výkon ktorého Najvyšší súd SR podmienečne odložil a určil skúšobnú dobu v trvaní troch rokov.
II. Podľa § 285 písm. b) TP obžalovaného JUDr. T. A. spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR, podanej pre skutky, ktorých sa mal dopustiť tak, ako je to uvedené v bodoch 2/ a 3/ výroku rozsudku súdu prvého stupňa, oslobodil, lebo skutky nie sú trestným činom.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).