Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dôkazné bremeno (ZSP 25/2022)

§ 49 ods. 1, § 49 ods. 2 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
§ 3 ods. 1 a 3, § 24 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
§ 461 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Zákon o dani z pridanej hodnoty vyžaduje na vznik nároku na odpočítanie dane súčasné splnenie tak materiálnej ako aj formálnej podmienky, teda daňový subjekt musí preukázať, že faktúry, prípadne iné listiny, na základe ktorých si uplatňuje odpočet dane, sa presne zhodujú so skutočne realizovanými plneniami.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sžfk/63/2017

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).