Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Čiastočný výkon európskeho zatýkacieho rozkazu

17/2012
Čiastočný výkon európskeho zatýkacieho rozkazu
§ 21 ods. 7 zákona č. 403/2004 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Od 1. januára 2006 v procesnom trestnom práve Slovenskej republiky platí, že skutkom sa podľa trestného poriadku rozumie aj čiastkový útok pokračovacieho trestného činu, ak nie je výslovne ustanovené inak (§ 10 ods. 15 Trestného poriadku) teda, že každý čiastkový útok pokračovacieho trestného činu je v procesnom práve považovaný za samostatný skutok. Táto konštrukcia umožňuje odmietnuť vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu pre tie čiastkové útoky, vo vzťahu ku ktorým existuje niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu pre tie čiastkové útoky, vo vzťahu ku ktorým existuje niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 14 zákona č. 403/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Tost 1/2008
.
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR citovaným uznesením z 15. januára 2008 rozhodol, že:
I. Podľa § 21 ods. 7 zákona č. 403/2004 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa európsky zatýkací rozkaz z 15. júna 2007, sp. č. 224 Ur 39/02g, vydaný sudkyňou Krajinského súdu pre trestné veci Viedeň, Rakúska republika na A. P., občana Slovenskej republiky, za účelom vydania na trestné stíhanie vykoná...
... pre skutky kvalifikované ako zločin komerčnej závažnej krádeže vlámaním ako aj krádeže v bande podľa § 127, § 128 ods. 2, § 129 v. 1, § 130 rakúskeho trestného zákonníka a spočívajúce v tom, že A. P. je dôvodne podozrivý, že ako člen bandy za rôzneho spolupodieľania sa ostatných členov bandy odcudzil 11 čiastkovými skutkami cudzie hnuteľné veci (motorové vozidlá, motorovú štvorkolku, autorádiá, autoreflektory, disky) v celkovej hodnote presahujúcej hodnotu 50 000 EUR s úmyslom ich privlastnením sa neoprávnene obohatiť, pričom boli tieto závažné krádeže spáchané s úmyslom zabezpečiť si ich opakovaním priebežný príjem a...
... pre skutky kvalifikované ako priestupok zatajenia listín podľa § 229 rakúskeho trestného zákonníka spočívajúceho v tom, že menovaný je ďalej podozrivý, že v šiestich prípadoch listiny (cestovný pas, vodičské preukazy, evidenčné čísla motorových vozidiel, technické preukazy), s ktorými nesmel disponovať zničil, poškodil alebo zatajil s úmyslom zabrániť tomu, aby mohli byť v právnom styku použité dotknutými osobami ako dôkaz právneho vzťahu alebo skutočnosti.
II. Podľa § 21 ods. 7 zákona č. 403/2004 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa z dôvodov uvedených v § 14 ods. 1 písm. e), písm. h) tohto zákona nevykoná európsky zatýkací rozkaz z 15. júna 2007, spisové č. 224 Ur 39/02g, vydaný sudkyňou Krajinského súdu pre trestné veci Viedeň, Rakúska republika na A. P., občana Slovenskej republiky za účelom vydania na trestné stíhanie pre skutky uvedené na strane 5 európskeho zatýkacieho rozkazu pod bodmi 4 a 7, spočívajúce v tom, že...
... menovaný je ďalej podozrivý, že v dvoch prípadoch listiny, s ktorými nesmel disponovať (evidenčné čísla vozidla Peugeot 306 a Chrysler, ako aj technický preukaz k tomuto vozidlu) zničil, poškodil alebo zatajil s úmyslom zabrániť tomu, aby mohli byť v právnom styku použité dotknutými osobami ako dôkaz právneho vzťahu alebo skutočnosti.
Z odôvodnenia:
Krajský súd v B. na podklad
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).