Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K rekodifikácii civilného procesu ...

K rekodifikácii civilného procesu ...
Snahy o rekodifikáciu civilného procesu na Slovensku na sklonku uplynulého roka vyústili do prijatia troch nových samostatných procesných kódexov – Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. júla 2016. Civilný proces sa tak dôsledne rozčlenil na sporový a mimosporový, čo z formálneho hľadiska našlo vyjadrenie v odčlenení niektorých konaní do samostatného mimosporového kódexu. Otázka, ktorá súkromnoprávna vec (spadajúca do právomoci súdov) je sporom a ktorá sa prerokuje v mimosporovom konaní, sa rieši na princípe nominalizmu. Všetky súkromnoprávne veci sú spormi, okrem tých, ktoré CMP výslovne označuje za mimosporové.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).