Online časopis

Určovanie výšky náhrady nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí

Zrejme najviac diskutovanou parciálnou otázkou súvisiacou s nemajetkovou ujmou pozostalých bola pasívna vecná legitimácia poisťovní v sporoch o nemajetkovú ujmu, ak bola smrť, resp. ublíženie na zdraví blízkej osobe spôsobené v dôsledku dopravnej nehody, za následky ktorej zodpovedá prevádzkovateľ vozidla [§ 427 až 431 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ")]. Po rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Haasová (C-22/12) a postupnej reakcii v judikatúre nášho najvyššieho  a ústavného súdu, sa zdá byť otázka vyriešená v prospech pasívnej legitimácie poisťovní. Porovnateľne menej pozornosti sa dostáva iným aspektom nemajetkovej ujmy (okruhu aktívne legitimovaných osôb, premlčaniu, vzťahu k majetkovým nárokom pozostalých a pod.), pozornosť čitateľa preto v nasledujúcom texte upriamime na čiastkovú otázku určovania výšky nároku na náhradu nemajetkovej ujmy.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.