Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

141/1950 Sb. Občanský zákoník

Schválený Účinný Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

VECNÉ PRÁVA;VLASTNÍCTVO K PÔDE A K STAVBÁM;OPATROVNÍCTVO A PORUČNÍCTVO;ZASTÚPENIE V OBČIANSKOM PRÁVE;ZÁVÄZKOVÉ (OBLIGAČNÉ) PRÁVO. VŠEOBECNÁ ČASŤ;SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO;OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ;DEDIČSKÉ PRÁVO;BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE. NEOPRÁVNENÝ MAJETKOVÝ PROSPECH V OBČIAN. PRÁVE;ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZA OMEŠKANIE V OBČIANSKOM PRÁVE;NÁHRADA ŠKODY V OBČIANSKOM PRÁVE;VLASTNÍCKE PRÁVO VŠEOBECNE;Zmluvné zastúpenie v občianskom práve;Porušovanie práv k ochran.známke, obchod. menu a chrán. označeniu pôvodu; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

171/1993 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

301/1995 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

84/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

404/2011 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

8/2009 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

251/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

250/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve