Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

PEŇAŽNÉ ORGANIZÁCIE, ÚSTAVY A POISŤOVNE;EVIDENCIA - KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ;VLASTNÍCTVO K PÔDE A K STAVBÁM;SPRÁVNE PRIESTUPKY. SPRÁVNE DELIKTY;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ. ŠTÁTNE, HOSPODÁRSKE a SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO;VLASTNÍCKE VZŤAHY;Ostatné banky;Stavebné úrady;Územné plánovanie, investičná výstavba;Pozemkový úrad;Pozemkové úpravy;Zmiernenie následkov majetkových krívd. "Reštitúcia";Zánik vlastníctva. Vyvlastnenie;Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy SR; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

404/2011 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

8/2009 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

455/1991 Sb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

215/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

305/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

657/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

1/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve