Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

EVIDENCIA - KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ;VLASTNÍCKE VZŤAHY;PEŇAŽNÉ ORGANIZÁCIE, ÚSTAVY A POISŤOVNE;SPRÁVNE PRIESTUPKY. SPRÁVNE DELIKTY;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ. ŠTÁTNE, HOSPODÁRSKE a SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO;VLASTNÍCTVO K PÔDE A K STAVBÁM;Ostatné banky;Zmiernenie následkov majetkových krívd. "Reštitúcia";Zánik vlastníctva. Vyvlastnenie;Zánik, premeny, likvidácia spoločnosti;Pozemkový úrad;Pozemkové úpravy;Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy SR;Obce ako subjekty práv a povinností; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

251/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

66/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2022  

595/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2022  

97/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2022  


Archív zmien v legislatíve