Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY;ZÁSADY PRACOVNÉHO PRÁVA;CUDZINECKÝ REŽIM;DOHODY O PRÁCACH KONANÝCH MIMO PRACOVNÝ POMER;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMENY. NÁHRADA MZDY;Zadávanie verejných zákaziek;Pokuty. Blokové pokuty;Štátna úverová politika. Dotácie. Subvencie;Zabezpečenie v nezamestnanosti;Sociálne poistenie;Prvotná evidencia;Správa v rozmiestňovaní pracovných síl, úrady práce;Služobný dohľad a inštančný dozor. Inšpekcia;Rada zamestnancov. Európska rada zamestnancov; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

171/1993 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

301/1995 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

84/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

404/2011 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

8/2009 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

305/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

657/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

1/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve