Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

BÝVANIE. BYTY;MAJETKOVÉ PRÁVA VŠEOBECNE;OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ;VLASTNÍCKE VZŤAHY;Bytová náhrada;Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov;Bytové družstvá. Stavebné bytové družstvá;Užívanie časti bytu;Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi;Individuálna bytová výstavba. Rodinné domy. Rekreačné chaty;Družstevná bytová výstavba;Ochrana vlastníctva;Nehnuteľnosti. Domový majetok. Pozemky;Zmluvy o prevodoch vlastníctva a užívania; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

314/2018 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

5/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

143/1998 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

84/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

251/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

250/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve