Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

BÝVANIE. BYTY;MAJETKOVÉ PRÁVA VŠEOBECNE;OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ;VLASTNÍCKE VZŤAHY;Bytová náhrada;Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov;Bytové družstvá. Stavebné bytové družstvá;Užívanie časti bytu;Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi;Individuálna bytová výstavba. Rodinné domy. Rekreačné chaty;Družstevná bytová výstavba;Ochrana vlastníctva;Nehnuteľnosti. Domový majetok. Pozemky;Zmluvy o prevodoch vlastníctva a užívania; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

138/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

582/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

207/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  


Zmena nastane

655/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

250/2016 Sb.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  


Archív zmien v legislatíve