Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

262/2011 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválený Účinný

Oblasti pôsobnosti

SPRÁVNE PRIESTUPKY. SPRÁVNE DELIKTY;PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU;SÚDNI ZNALCI;TLMOČNÍCI;PRÁVNY STYK S CUDZINOU;TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ;ZÁKLADY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI;TRESTY A OCHRANNÉ OPATRENIA;ZÁNIK TRESTNOSTI A TRESTU;PODMIENENÉ ODSÚDENIE, PREPUSTENIE A UPUSTENIE OD VÝKONU TRESTU;TRESTNÉ ČINY PROTI REPUBLIKE;TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE;TRESTNÉ ČINY PROTI PORIADKU VO VECIACH VEREJNÝCH;TRESTNÉ ČINY VŠEOBECNE NEBEZPEČNÉ; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

757/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 25. 7. 2023  

250/2007 Z.z.

Novelizovaný: 25. 7. 2023  

85/2005 Z.z.

Novelizovaný: 8. 7. 2023  

514/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

527/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

460/1992 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

4/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

90/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

239/2023 Z.z.

Účinný 1. 7. 2023  


Zmena nastane

655/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

566/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

600/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

203/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

473/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

250/2016 Sb.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  


Archív zmien v legislatíve