Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

262/2011 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválený Účinný

Oblasti pôsobnosti

SPRÁVNE PRIESTUPKY. SPRÁVNE DELIKTY;PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU;SÚDNI ZNALCI;TLMOČNÍCI;PRÁVNY STYK S CUDZINOU;TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ;ZÁKLADY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI;TRESTY A OCHRANNÉ OPATRENIA;ZÁNIK TRESTNOSTI A TRESTU;PODMIENENÉ ODSÚDENIE, PREPUSTENIE A UPUSTENIE OD VÝKONU TRESTU;TRESTNÉ ČINY PROTI REPUBLIKE;TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE;TRESTNÉ ČINY PROTI PORIADKU VO VECIACH VEREJNÝCH;TRESTNÉ ČINY VŠEOBECNE NEBEZPEČNÉ; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  

8/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  

371/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  


Zmena nastane

314/2018 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve