Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - August 2023

Súdny dvor Európskej únie podá výklad časových aspektov zásady prípustnosti retroaktivity právnej normy v prospech páchateľa verejnoprávneho deliktu

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší správny súd SR

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (veľký senát) sa 16. augusta 2023 obrátil na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania vo veci, ktorá mu bola predložená senátom č. 5. Ide o prvý takýto návrh podaný veľkým sen...

Európska komisia prijala 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom za rok 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európska komisia dňa 27. júla 2023 prijala 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2022 (tzv. „PIF správa“).

Novela zákona o cenných papieroch v MPK do 13. 9. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

Zákon o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v MPK do 23. 8. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a...

Druhý rok činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší správny súd SR

Súd za toto obdobie vybavil 3500 z celkového počtu 5530 prevzatých alebo nových doručených prípadov. V roku 2023 senáty Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vybavili viac vecí, ako mu bolo doručených. Podľa predsedu súdu Pavla Naďa je i...