Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Druhý rok činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší správny súd SR

Súd za toto obdobie vybavil 3500 z celkového počtu 5530 prevzatých alebo nových doručených prípadov. V roku 2023 senáty Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vybavili viac vecí, ako mu bolo doručených. Podľa predsedu súdu Pavla Naďa je inštitúcia v súčasnosti v štádiu dolaďovania nastavených procesov. Za najväčšiu výzvu súdu na najbližšie roky považuje zrýchlenie konaní a ešte väčšiu kvalitu súdnych rozhodnutí.

„Máme za sebou dva roky rozhodovacej činnosti, a to vo všetkých agendách – kasačnej, volebnej a tiež v disciplinárnej agende. Za toto obdobie vybavil súd viac ako 93 percent právnych vecí prevzatých z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a rozhodol vo všetkých disciplinárnych veciach prevzatých zo Súdnej rady Slovenskej republiky. Je to unikátny údaj, na ktorý som hrdý. Ďakujem za to všetkým sudcom, asistentom sudcov a tiež asistentom senátov,“ povedal pri príležitosti druhého roka činnosti súdu jeho predseda Pavol Naď.
 
Na prelome rokov 2022 a 2023 rozhodoval Najvyšší správny súd Slovenskej republiky aj o volebných žalobách súvisiacich s voľbami do orgánov územnej samosprávy. Predseda súdu uviedol, že súdna kontrola týchto volieb na Slovensku bola prvýkrát v histórii štátu ukončená v zákonom stanovenej lehote, teda do 90 dní odo dňa doručenia volebnej žaloby na súd. Ten rozhodoval v 109 takýchto prípadoch.

Podpredseda súdu Marián Trenčan poukázal na skutočnosť, že Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky sa za jeho dvojročnú činnosť podarilo získať členstvo v štyroch významných združeniach. Ide o Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie (ACA-Europe), Medzinárodnú asociáciu najvyšších správnych súdov (IASAJ), Súdnu sieť Európskej únie (RJEU) a Sieť najvyšších súdov (SCN). „Súd si vďaka týmto členstvám upevňuje svoju pozíciu aj na európskej a nadnárodnej úrovni,“ dodal Marián Trenčan.

Predstavitelia súdu pozvali pri príležitosti jeho druhého roka činnosti na osobnú návštevu aj ministerku spravodlivosti Slovenskej republiky Janu Dubovcovú. Na stretnutí diskutovali o doterajších výsledkoch súdu v jeho rozhodovacej činnosti a predstavili jej vízie na nasledujúce roky. Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky počas stretnutia ocenila prácu vedenia súdu, sudkýň a sudcov súdu a vyjadrila podporu ich činnosti.
 
Plénum Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky k 1. augustu 2023 tvorí 25 sudkýň a sudcov. Súd začínal pri svojom vzniku s 21 sudcami. Predseda súdu počas stretnutia s ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky a následne s novinármi uviedol, že na jeseň tohto roku sa uskutoční výberové konanie na obsadenie ďalších troch miest sudcu/sudkyne súdu.