Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Martin Mihók, LL.M.

vyšší súdny úradník Okresného súdu Banská Bystrica; externý doktorand Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Počet článkov autora: 1


Oneskorený začiatok dražby ako dôvod jej neplatnosti

Kategória: Články Autor/i: JUDr. Martin Mihók, LL.M.

Príspevok pojednáva o uspokojení pohľadávky veriteľa bez nutnosti jej uplatnenia súdnou cestou, a to výkonom záložného práva na základe dobrovoľnej dražby vrátane jej právnej úpravy v slovenskom právnom poriadku, neopomínajúc dôvody neplatnosti dr...