Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Články

Kolaudačné konanie

Kategória: Články Autor/i: Mgr. Juraj Filin, VGD Slovakia

Čo je to vlastne kolaudácia? Zjednodušene povedané je to proces, ktorým sa budova oficiálne uvedie „do života“ a rozhodne sa, že stavbu je možné užívať.

Právnu úpravu upravuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom konaní (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“) a vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška“).

 1.     Začiatok

Kolaudácia začína po dokončení všetkých realizačných prác, t. j. stavba je už skoro hotová a chýbajú len drobnosti, ktoré je možné dokončiť aj po nasťahovaní. Stavebník podá žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušnom stavebnom úrade, ku ktorej doloží všetky prílohy požadované stavebným úradom. Stavebný úrad po obdržaní potrebných dokumentov vyhlási začatie kolaudačného konania.

 2.    

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).