Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

Počet článkov autora: 1


Regulačné výzvy e-governmentu v Slovenskej republike v kontexte práva Európskej únie

Kategória: Články Autor/i: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. , JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. , doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD. , doc. Mgr. Martin Daňko, PhD. , doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. , doc. JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.

Monografia Regulačné výzvy e-governmentu v Slovenskej republike v kontexte práva EÚ sa začína exkurzom do teoretických aspektov e-governmentu. Ďalej sa venuje vybraným právnym otázkam e-governmentu z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky ...