Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Články

Regulačné výzvy e-governmentu v Slovenskej republike v kontexte práva Európskej únie

Kategória: Články Autor/i: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. , JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. , doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD. , doc. Mgr. Martin Daňko, PhD. , doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. , doc. JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.

Monografia Regulačné výzvy e-governmentu v Slovenskej republike v kontexte práva EÚ sa začína exkurzom do teoretických aspektov e-governmentu. Ďalej sa venuje vybraným právnym otázkam e-governmentu z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky so zameraním na otázky elektronickej podoby výkonu verejnej moci podľa zákona o e-Governmente a tiež s ohľadom na zákon o občianskych preukazoch.

Monografia reflektuje otázky právnej úpravy e-governmentu v kontexte práva EÚ, zameriava sa na najvýznamnejšie legislatívne akty v oblasti e-governmentu (nariadenie eIDAS, jeho pripravovaná revízia a nariadenie o JDB), venuje sa aj špecifickým otázkam, ktoré súvisia s problematikou e-governmentu (administratívnoprávna zodpovednosť v kontexte nariadenia eIDAS, zákona o e-Governmente a zákona o kybernetickej bezpečnosti).

Monografia skúma aj problematiku ochrany, zbierania a poskytovania údajov v kontexte e-governmentu, ale aj otázky týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti, či problematiku e-Healthu, alebo problematiku umelej inteligencie v kontexte e-governmentu (objasnenie automatizovaného spracúvania a automatizovaného rozhodovania vo verejnej správe, ako aj regulácia umelej inteligencie vo verejnom sektore).

 

Ak sa zaujímate o danú problematiku, publikácia Regulačné výzvy e-governmentu v Slovenskej republike v kontexte práva Európskej únie je dostupná  na tomto odkaze.