Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Počet článkov autora: 1


Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie

Kategória: Články Autor/i: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. , doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA , Mgr. Roman Oleksik, LL.M.

Publikácia, ktorá sa venuje problematike poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, od kolektívu renomovaných autorov ponúka čitateľom hĺbkovú, právnu analýzu týkajúcu sa poskytovania zdrojov z rozpočtov Európskej únie, mechanizmu rozdelenia...