Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Oliver Buhala

Počet článkov autora: 1


Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obo 11/2020 zo 7. 7. 2021 (aktívne informačné povinnosti konateľov)

„[...] povinnosť konateľa informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti podľa § 135 OBZ je potrebné vykladať v spojení s § 122 ods. 2 a tomu zodpovedajúcemu právu spoločníkov požadovať od konateľov informácie o záležitostiach spoločnosti, a ...