Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Pavel Lacko, PhD., LL.M.

Počet článkov autora: 3


Pravidlá určovania náhrady trov právneho zastúpenia v obchodnej arbitráži na Slovensku

Tento článok je pokračovaním článku Náhrada trov právneho zastúpenia v obchodnej arbitráži - nastal čas na zmenu prístupu na Slovenku,2) v ktorom boli načrtnuté jednotlivé koncepty priznávania trov právneho zastúpenia v obchodnej arbitráži, pričom...

Arbitrabilita korporátnych sporov na Slovensku

Korporátne spory sú vo všeobecnosti arbitrabilné vo viacerých jurisdikciách. Cieľom tohto článku je načrtnúť právnu úpravu arbitrability korporátnych sporov na Slovensku so zameraním sa na špecifické typy korporátnych sporov a ich arbitrabilitu v ...

Náhrada trov právneho zastúpenia v obchodnej arbitráži - nastal čas na zmenu prístupu na Slovensku?

V obchodnej arbitráži sa postupom času vytvorili rôzne koncepty týkajúce sa priznávania náhrady trov právneho zastúpenia. Cieľom tohto článku je v stručnosti zhrnúť základné aspekty jednotlivých konceptov, poukázať na právnu úpravu na Slovensku a ...