Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

50 let časopisu Správní právo.

50 let časopisu Správní právo.
JUDr.
Petra
Gronwaldtová Wagnerová
Redakce časopisu Správní právo.
Časopis Správní právo vychází od roku 1968. Bylo to vůbec poprvé, kdy se oblastí správního práva jakožto právního odvětví začal zabývat specializovaný odborný právnický časopis, a je tomu tak doposud. V
redakční radě
tohoto časopisu vždy byla a stále jsou zastoupena zvučná jména z oblasti teorie i praxe správního práva zaručující odbornou úroveň časopisu.
Jeho hlavním posláním je poskytovat informace, pomoc a prostor k diskusi všem, kteří se zabývají oblastí správního práva a veřejné správy. V časopise jsou publikovány příspěvky obsahující vysvětlení konkrétních ustanovení právních norem, hodnocení jejich praktického působení, popřípadě rozbor nedostatků, teoretické výklady různých právních institutů a také úvahy k novým připravovaným právním úpravám a návrhy
de lege ferenda
. Ve Správním právu jsou uveřejňovány i informace o významných událostech v oblasti (veřejného) práva, recenze a anotace publikací z oblasti veřejného práva a souvisejících disciplín nebo příspěvky týkající se zahraničních právních úprav - tomu odpovídají i pravidelné rubriky časopisu.
Od roku 2004 zde vychází (v podobě oddělitelné přílohy) rubrika
Judikatura Evropského soudního dvora
v oblasti správního práva, která obsahuje komentované zásadní rozsudky Evropského soudního dvora z posledně zmiňovaného právního odvětví.
Od roku 2009 začala v časopise vycházet tzv.
legislativní příloha
. Jedná se o oddělitelnou přílohu, v níž jsou publikovány články obsahující analýzy z teorie a praxe tvorby práva, informace z rozhodovací činnosti soudů a zamyšlení nad judikaturou nejvyšších soudních orgánů České republiky i mezinárodních a nadnárodních soudních institucí, příspěvky týkající se připravované legislativy a konečně recenze a anotace monografií i článků vztahujících se k problematice normotvorby. Časopis Správní právo je od roku 2009 recenzovaným odborným časopisem a figuruje na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vedeném Radou vlády pro vývoj, výzkum a inovace.
V roce 2017 tedy tento časopis pro oblast státní správy a správního práva završil padesát let své existence. U odborného časopisu relativně úzkého zaměření a regionálního významu jde o dobu hodnou povšimnutí.
Když v roce 1968 začalo Ministerstvo vnitra vydávat časopis Správní právo, šlo o snahu patrnou v tomto významném ro
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).