Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

6. slovenskočeské stretnutie doktorandov a postdoktorandov.

6. slovenskočeské stretnutie doktorandov a postdoktorandov.
JUDr.
Ingrid
Lanczová
Katedra dejín práva, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave.
Tradičné podujatie pre mladých vedeckých pracovníkov sa dočkalo šiesteho pokračovania na pôde obnovenej historickej Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,
doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD.,
a vedecky garantovaná
prof. JUDr. Dr. h. c. Petrom Mosným, CSc., prof. JUDr. Ladislavom Vojáčkom, CSc
., a
prof. JUDr. PhDr. Tomášom Gábrišom, PhD., LLM, MA
, prebiehala v dňoch 31. mája - 1. júna 2018. Za výborné zorganizovanie konferencie môžeme poďakovať
doc. JUDr. PhDr. Adriane Švecovej, PhD.,
ale nemožno opomenúť ani
prof. JUDr. Ladislava Vojáčka, CSc.,
ktorý na 5. česko - slovenskom stretnutí doktorandov a postdoktorandov v Bratislave vyjadril svoje prianie, aby práve Trnavská univerzita prevzala nástupníctvo v organizácii tohto každoročne úspešného podujatia. A zvolená bola viac než príhodne, keďže Trnava tento rok oslavuje 780. výročie udelenia výsad slobodného kráľovského mesta. O kráse hosťujúceho mesta sa mali možnosť domáci aj zahraniční účastníci konferencie presvedčiť na exkurzii, ktorá nasledovala po neformálnom stretnutí a spoločenskej večeri, čím sa otváral prvý deň tohto príjemného a obohacujúceho vedecko - spoločenského podujatia.
Druhý deň konferencie sa rokovalo vo vedeckej sekcii, ktorá bola veľmi inšpiratívne a zaujímavo otvorená panelovou diskusiou na tému Vízia a budúcnosť právnych dejín. Hlavnými diskutérmi z Českej republiky boli
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., doc. JUDr. Jaromír Tauchen, PhD., LLM,
a
JUDr. Jan Šejdl, PhD. Z
o Slovenskej republiky to boli
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD., doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD., doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.,
a
doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD.
V diskusii zaznelo veľa podnetných a všeobecne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).