Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

AD: Kumulatívna citácia publikačného zdroja právnych aktov ES/EÚ v multilinguálnom prostredí Európskej únie

AD: Kumulatívna citácia publikačného zdroja právnych aktov ES/EÚ v multilinguálnom prostredí Európskej únie
Mgr.
Peter
Rohaľ
autor pôsobí na Sekcii vládnej legislatívy, Odbor aproximácie práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
V jednom z posledných čísel bol publikovaný príspevok o kumulatívnej citácii publikačného zdroja právnych aktov ES/EÚ1) ), ktorým jeho autor prezentuje citáciu publikačného zdroja právnych aktov ES/EÚ ako právny problém. Týmto príspevkom sa pokúsim priniesť iný pohľad na túto otázku, pričom analýzou historického vývoja uvádzania publikačného zdroja a agrumentmi účelnosti a logiky odôvodním používanie citácie len jedného zdroja.
Pristúpenie Slovenskej republiky do Európskej únie vyvolalo množstvo otázok. Samostatná množina sa týka publikácie právne záväzných aktov ES/EÚ v Úradnom vestníku EÚ a s tým súvisí otázka uvádzania publikačného zdroja právne záväzných aktov ES/EÚ vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Spôsob uvádzania publikačného zdroja nie je len legislatívno-technickou otázkou, ale právnou otázkou.
Nemožno sa ale stotožniť s tvrdením, že v legislatívnej praxi vznikla otázka problematiky kumulatívnej citácie publikačného zdroja právne záväzných aktov ES/EÚ. Citácia publikačného zdroja komunitárneho a únijného práva v právnom poriadku Slovenskej republiky má svoju históriu, a to dokonca ešte z obdobia pred pristúpením Slovenskej republiky k Európskej únii. Vyvíjala sa v závislosti od zmeny postavenia Slovenskej republiky a faktických okolností, ktoré predovšetkým predstavovalo vydanie mimoriadneho vydania Úradného vestníka Európskej únie v slovenskom jazyku.
Časový prierez uvádzania publikačného zdroja
Ako už bolo naznačené, história uvádzania zdroja právne záväzných aktov ES/EÚ začala ešte pred samotným pristúpením Slovenskej republiky k Európskej únii. Prvým prameňom práva, ktorý reflektoval na požiadavku dostupnosti komunitárneho práva a únijného práva, a to ešte pred pristúpením, bol zákon č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Tento zákon v § 3 ods. 4 obsahoval požiadavku, aby nariadenie vlády Slovenskej republiky podľa článku 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "aproximačn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).