Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Alberto Musso, Diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche. (Autorské právo na literárne a umelecké diela.)

Alberto Musso, Diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche. (Autorské právo na literárne a umelecké diela.)
Bologna: Zanichelli Editore, 2008, 471 strán
JUDr.
Milan
Jančo
Monografia profesora Alberta Mussa s názvom, ktorý v preklade znie
Autorské právo na literárne a umelecké diela
, patrí do edície komentárov k talianskemu občianskemu zákonníku
Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca.
Vedúcim autorského kolektívu tejto edície je v súčasnosti profesor Francesco Galgano, ktorý pôsobí, rovnako ako autor tejto monografie, na Bolonskej univerzite. Edícia komentárov Scialoja-Branca, ktorá vychádza už od roku 1943, obsahuje viac než 120 zväzkov, jej rozsah predstavuje vyše 50 tisíc strán a podieľa sa na nej viac ako sto autorov. Autor tejto monografie
Alberto Musso
je profesorom na Katedre právnych vied Antonia Cicu na Právnickej fakulte Bolonskej univerzity a venuje sa najmä oblasti práva duševného vlastníctva.1)
Predmetom monografie sú články 2575 až 2583 (kapitola I deviatej hlavy) piatej knihy talianskeho občianskeho zákonníka, ktoré obsahujú právnu úpravu autorského práva na literárne a umelecké (autorské) diela. Tieto zákonné ustanovenia autor komentuje nielen vo vzťahu k podrobnejšej úprave obsiahnutej v zákone č. 633 z 22. apríla 1941 o ochrane autorského práva a iných práv súvisiacich s jeho výkonom2) v znení neskorších predpisov, na ktorý výslovne odkazuje článok 2583 talianskeho občianskeho zákonníka, ale aj v súvislosti s komparáciou aktuálnych skúseností a v kontexte medzinárodných a komunitárnych princípov týkajúcich sa tejto problematiky (od početných harmonizačných smerníc, ktoré boli transponované do talianskeho práva od roku 1992, cez Bernský dohovor a Rímsky dohovor až po dohodu TRIPs a dve zmluvy WIPO z decembra 1996).
V rámci komentára zákonných ustanovení sú predmetom skúmania autorské diela vo vlastnom zmysle slova, ako aj veci a služby, ktoré sú predmetom práv súvisiacich s autorským právom alebo práv
sui generis
, ktoré sú zakotvené v článkoch 2578 a 2579 talianskeho občianskeho zákonníka a v súčasnej právnej úprave práva duševného vlastníctva sa ich rozsah neustále rozširuje (naposledy o "športové audiovizuálne práva").3) Autor sa tiež zaoberá postavením maji teľov práv a používateľov, zmluvami, sankciami a spôsobmi právnej ochrany prostredníctvom správy digitálnych práv (
digital rights management
) z hľadiska primeranej rovnováhy záujmov smerujúcich k výhradnému používaniu diel a kolektívnych záujmov týkajúcich sa verejnej distribúcie. Na túto problematiku poukazuje aj doplnenie článku 70-
bis
do znenia zákona č. 633 z 22. apríla 1941 o ochrane autorského práva a iných práv súvisiacich s jeho výkonom4) v znení neskorších predpisov zákonom č. 2 z 9. januára 2008 o ustanoveniach týkajúcich sa Talianskej spoločnosti autorov a vydavateľov,5) ktorým sa povoľuje voľné a bezplatné šírenie obrazových a zvukových záznamov v nízkom rozlíšení alebo zníženej kvalite na vzdelávacie a vedecké účely prostredníctvom siete internet, pokiaľ cieľom tohto šírenia nie je
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).