Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Belling, V. - Kollert, L. a kol., Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii.

Belling, V. - Kollert, L. a kol., Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii.
Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyné v Ústí nad Labem, 2017, 204 s. ISBN 978-80-7561-064-5.
PhDr.
Marián
Sekerák
PhD.
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Praha, Česká republika.
V svojho času obľúbenej učebnici politickej vedy nesúcej názov
Elements of Political Science
z roku 1906 kanadský politológ a spisovateľ Stephen Leacock (1869 - 1944) napísal:
"Kdesi v rámci štátu bude existovať osoba alebo skupina osôb, ktorých príkazy si zasluhujú poslušnosť. Tieto príkazy môžu byť - morálne povedané - spravodlivé či nespravodlivé, pričom oprávnené osoby môžu byť v pozícii ich vynucovania buď na základe všeobecného konsenzu, alebo použitím fyzického donútenia. (...) Pokiaľ nebude takáto skupina
[osôb; doplnil M. S.],
nebude tu ani štát. Takto stanovené príkazy sa nazývajú zákony. Zákon je teda príkaz vydaný štátom. Môže existovať nejaké obmedzenie, nejaké právne obmedzenie proti suverenite alebo právnej nadradenosti štátu? Zjavne nie, keďže takéto obmedzenie by znamenalo vnútorné protirečenie"
(vyd. z r. 1921, s. 50).
Takto charakterizoval dnes už skôr pozabudnutý teoretik politiky význam pojmu "suverén". V omnoho širších rámcoch tohto pojmu než on sa však vo vlani publikovanej kolektívnej monografii pohybujú tri autorky a piati autori venujúci sa reflexii široko poňatej problematiky suverenity u teoretikov pomerne rozsiahleho časového rozpätia. Hneď na úvod možno konštatovať, že sa im úspešne podarilo prekonať úskalia, ktorým často čelia tieto typy vedeckých výstupov. Ich kniha, vydaná ako 15. zväzok v rámci edície
Acta
Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae: Studia Philosophica,
má ucelený charakter a úspešne sa vzďaľuje "zborníkovému" typu publikácií, ktorým sa neraz slovenské i české "kolektívne monografie" podobajú. Výrazne tomu pomáha nielen prísne dodržaná monotematickosť jednotlivých kapitol, ale aj jednotiaci predhovor, ktorý však - žiaľ - nenachádza svoj pendant v doslove. Ten monografia neobsahuje. Podobne ako medailóniky členov a členiek autorského kolektívu, ak teda nepočítame krátku informáciu o editoroch na vnútornom prebale knihy.
Zostavovatelia knižky sledovali chronologickú postupnosť rôznorodých názorov o suverenite, pričom sa pri jej čítaní stretávame s filozofmi práva a politiky od J. Bodina cez T. Hobbesa, J.-J. Rousseaua, G. W. F. He
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).