Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Bělohlávek, A. J., Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář.

Bělohlávek, A. J., Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář.
2. vydání. Praha: C.H. BECK, 2012, 1776 strán, ISBN 978-80-7179-342-7
Dr.h.c. Doc. JUDr.
Alena
Pauličková
PhD.
Fakulta práva Janka Jesenského Vysoká škola v Sládkovičove
Iba prednedávnom vydavateľstvo C. H. Beck vydalo zaujímavé dielo z pera prof. Alexandra J. Bělohlávka s názvom
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář.
Prof. Bělohlávek je známou osobnosťou, ktorý popri advokátskej praxi a pedagogickej činnosti zastáva celý rad funkcií. Je členom niekoľkých významných zahraničných inštitúcií, združení a komisií. Od roku 2011 je prezidentom Svetovej Asociácie právnikov WJA - The World Jurist Association (so sídlom Washington, D. C., USA). Je rozhodcom pri Rozhodcovskom súde pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky pre vnútroštátne i zahraničné spory, Medzinárodného rozhodcovského súdu Hospodárskej komory Rakúska, Medzinárodného rozhodcovského súdu pri Obchodnej a priemyselnej komore Ukrajiny v Kyjeve, ako aj rozhodcom rozhodcovských súdov v Alma-Ate (Kazachstan), Kišineve (Moldavsko), Moskve (Rusko) a Vilniuse (Litva). Rozhoduje spory v rámci právomoci Medzinárodného rozhodcovského súdu ICC (Medzinárodnej obchodnej komory) v Paríži a podľa pravidiel UNCITRAL. Ďalej je tiež členom Medzinárodného rozhodcovského súdu pri ICC (Medzinárodnej obchodnej komore), Švajčiarskej Arbitrážnej asociácie (ASA), Rakúskeho združenia pre rozhodcovské konanie, Nemeckého inštitútu pre rozhodcovs
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).