Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Beňa, J. - Gábriš, T., Dejiny práva na Slovensku I.: (do roku 1918).

Beňa, J. - Gábriš, T., Dejiny práva na Slovensku I.: (do roku 1918).
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015, 298 s. (Učebnice Právnickej fakulty) ISBN 978-80-7160-391-7.
Doc. JUDr.
Miriam
Laclavíková
PhD.
Katedra dejín práva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Doc. JUDr. Mgr.
Adriana
Švecová
PhD.
Katedra dejín práva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Po približne siedmich rokoch od vydania učebného textu bratislavských kolegov:
Beňa, J. - Gábriš, T.: Dejiny práva na území Slovenska I. (do roku 1918). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008, 221 s
. predkladajú nový a výrazne prepracovaný učebný text, z ktorého je zrejmá hlbšia akríbia oboch autorov a aj jeho overenie v samotnom pedagogickom procese. Učebný text je kombináciou klasického a tradičného výkladu dejín štátu a práva a jeho hlbších teoretických základov, čím sa v podstate čiastočne vymyká jeho prioritnému určeniu (pre študentov prvého ročníka).
Štruktúra textu vykazuje inovatívne črty nadväzujúce na tradičný charakter a obsahu učebných pomôcok v európskom prie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).