Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Beran, K., Právnické osoby veřejného práva.

Beran, K., Právnické osoby veřejného práva.
Praha: Linde Praha, a.s., 2006. ISBN: 80-7201-598-2, 192 strán
JUDr.
Marcela
Auxtová
Právnická fakulta Univerzity PavlaJozefa Šafárika v Košiciach
V roku 2006 vyšla publikácia pod názvom
Právnické osoby veřejného práva
od autora Karla Berana. Kniha ponúka základné poznatky a z nich vychádzajúce zaujímavé úvahy a súvislosti z oblasti teórie právneho subjektu, právnej subjektivity a právnických osôb, všeobecne a následne s akcentom na verejnoprávny subjekt, verejnoprávnu subjektivitu a verejnoprávne právnické osoby.
Štrukturálne je monografia rozdelená do ôsmich kapitol.
Autor pri koncipovaní tejto publikácie zvolil proces dedukcie. Vychádza z objasňovania najvšeobecnejších pojmov právneho subjektu, verejnoprávneho subjektu a verejnoprávnej právnickej osoby v prvých kapitolách, následne sa zameriava na jednotlivé formy právnických osôb verejného práva a pokračuje analýzou konkrétnych útvarov, adresne univerzity a cirkvi.
Všeobecnosť úvodnej kapitoly
Pojem právnické osoby verejného práva
je daná jej samotným názvom a nepochybne aj jej zmyslom a poslaním. Tak ako uvádza sám autor pri objasňovaní podstaty "právnickej osoby verejného práva", treba začať vymedzením a odlíšením pojmov "právneho subjektu", "právnej subjektivity", "verejnoprávneho subjektu" a "verejnoprávnej subjektivity".
Za pojmové znaky právneho subjektu autor označuje možnosť jeho nezameniteľnej identifikácie, existenciu externe dodanej "konateľskej organizácie", ktorá umožňuje prejavovať subjektivitu navonok a spôsobilosť niesť zodpovednosť za porušenie povinností. Ak je subjektom osoba, ktorá má spôsobilosť mať práva a povinnosti, subjektivita potom podľa autora definuje, o aké práva a povinnosti ide a vymedzuje ich
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).