Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Čentéš, J. a kol.: Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti.

Čentéš, J. a kol.: Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti.
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. 150 s.ISBN 978-80-7160-376-4
JUDr.
Bystrík
Šramel
PhD.
odborný asistent Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda
V roku 2014 bola slovenská právna obec obohatená o novú publikáciu s názvom
Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti
, ktorú vypracoval autorský kolektív v zložení
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
(vedúci kolektívu),
JUDr. Radovan Blažek, PhD., JUDr. Matúš Huťka, JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., a JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.
Ide o monografiu, ktorá ponúka pohľad na vojnu ako spoločenský fenomén a na jej dôsledky. Keďže problematika vojny a vojnových trestných činov nie je len témou obmedzujúcou sa na hranice jedného štátu, možno oceniť, že pri spracovaní témy spojili sily nielen autori odborne sa profilujúci na oblasť trestného práva, ale aj na oblasť práva medzinárodného. Uvedená skutočnosť sa významným spôsobom premietla aj do samotnej obsahovej stránky recenzovanej monografie, ktorá presahuje hranice bežnej trestnoprávnej publikácie. Možno zároveň podotknúť, že z dôvodu medzinárodných aspektov skúmanej témy môže byť publikácia zaujímavá nielen pre domácich čitateľov, ale aj pre čitateľov mimo územia Slovenskej republiky.
Pochváliť možno taktiež výber témy monografie. Vojnové trestné činy patria totiž medzi tie témy, ktorým nie je venovaná príliš veľká publikačná pozornosť. Okrem učebníc z trestného práva hmotného, komentárov k Trestnému zákonu a niekoľkých odborných článkov vydaných v slovenských či českých odborných periodikách táto téma nebola doposiaľ na našom území komplexne spracovaná a aj z toho dôvodu monografia prispieva k spestreniu domáceho trhu s právnickou literatúrou. Dôvodov pre absenciu literárnych zdrojov z oblasti vojnových trestných činov môže byť viacero; medzi tie najhlavnejšie zaiste patrí aj skutočnosť, že táto problematika sa v odbornej verejnosti nepovažuje za problematiku aktuálnu, či problematiku, ktorá by sa zásadn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).