Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Chvátalová Iva (ed.), Současné trendy ve vývoji veřejné správy.

Chvátalová Iva (ed.), Současné trendy ve vývoji veřejné správy.
Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., Praha 2008, 220 strán
Mgr.
Juraj
Kormuth
Trendy vo vývoji verejnej správy musia neustále reagovať na nové spoločenské podmienky, a to vzhľadom na skutočnosť, že problematika verejnej správy je špecifickou kategóriou, dotýkajúcou sa nielen parciálnych oblastí spoločenského vývoja, ale celého spektra spoločnosti. V zmysle uvedeného je nevyhnutné, aby sa fenoménu napredovania verejnej správy a faktorov, ktoré ju významným spôsobom ovplyvňujú, neustále venovala pozornosť. Predovšetkým proces globalizácie, ale aj ďalšie vývojové trendy spojené s reformami verejnej správy (decentralizácia, dekoncentrácia, participácia, atď.), ktoré sa stali v posledných rokoch akýmsi fenoménom, nútia odbornú verejnosť čoraz častejšie diskutovať o vývoji v štátnych vedách a v teórii verejnej správy. Na základe toho bude možné aktuálne a na kvalitatívnej úrovni reagovať na nové problémy spojené s vývojom organizácie štátu a spoločnosti. Novým výzvam v oblasti verejnej správy sa venovala aj odborná konferencia
Súčasné trendy vo vývoji verejnej správy
, ktorá sa zamerala na aktuálne otázky vývoja verejnej správy nielen v podmienkac
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).