Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Cvrček, F., Novák, F. a kol. Legislatíva. Teoretická východiska a problémy.

Cvrček, F., Novák, F. a kol. Legislatíva. Teoretická východiska a problémy.
Táto recenzia je výsledkom riešenia projektu Odhalování temného koutu legislativního procesu: Příprava návrhů zákonů exekutivou, reg. č. 17-03806S.
JUDr.
Milan
Hodás
PhD.
Odborný asistent, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Dnes je už notorietou, že kde je spoločnosť, tam je právo, a kde je postmoderná, resp. post-postmoderná spoločnosť, tam vládne hyperinflácia, multicentrizmus práva a ďalšie problémy momentálne, azda až imanentne, spojené so vznikom práva, teda normotvorbou. Hovoríme o paradoxe normotvorby - dnešná spoločnosť má k dispozícii sofistikované informatické a analytické nástroje schopné významným spôsobom podporiť racionálnu normotvorbu, no často nie je schopná vytvoriť právne predpisy ani na úrovni starého Rakúsko-Uhorska. Hoci lingvistické, sociologické či informatické metódy zaznamenali značný pokrok, ich reálne využitie v normotvorbe vôbec nezodpovedá súčasným možnostiam. Zdá sa preto, že napriek niekoľko-tisícročnej skúsenosti s normotvorbou bude ľudstvo vždy konfrontované s jej nedostatkami. Je smutne známe, že normotvorba až príliš často nereflektuje výzvy, ktoré pre ňu predstavuje čoraz rýchlejší spoločenský vývoj. Predpokladom riešenia problémov či nedostatkov je ich dokonalé poznanie. Preto možno len uvítať vznik publikácie českej proveniencie Legislativa. Teoretická východiska a problémy popisujúcej súčasné problémy normotvorby. Monografia sumarizuje výsledky v oblasti základného výskumu vykonávaného najmä Ústavom štátu a práva Akadémie vied Českej republiky za posledných dvadsať rokov, pričom nadväzuje na práce profesora V. Knappa a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).